NIJMEGEN - De vermoorde pater André Laurier uit Berg en Dalzorgde er vorige week zelf voor dat zijn vermoedelijk moordenaaruit de gevangenis bleef. De pater hield voor de rechter eenpleidooi om de 21-jarige verdachte niet op te sluiten, bevestigdehet Openbaar Ministerie in Arnhem zaterdag.

De verdachte, die nu vastzit voor de moord op de pater,verscheen vorige week dinsdag voor de rechtbank in Arnhem wegenseen reeks inbraken in Nijmegen. De officier van justitie eiste eenonvoorwaardelijke celstraf van een half jaar omdat de verdachtetijdens een proeftijd opnieuw in de fout ging.

Pater Laurier nam het tijdens de rechtszitting op voor deverdachte. Het klooster in Berg en Dal zou zorgen voor opvang vande verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Mededaardoor legde rechter uiteindelijk geen celstraf op.

Steekpartij

De verdachte stak de 59-jarige pater Laurier in de nacht vanwoensdag op donderdag dood in het klooster. Aan de steekpartij zoueen woordenwisseling vooraf zijn gegaan. Een arrestatieteam hieldde verdachte korte tijd later aan. De politie wil niets zeggen overhet verloop van het verhoor. Wel is inmiddels het mes gevonden datvermoedelijk bij de moord is gebruikt, aldus eenpolitiewoordvoerster.