DEN HAAG/ROTTERDAM - De veiligheidsmaatregelen die vrijdag zijn genomenwegens een verhoogde dreiging van terroristische aanslagen zijnzaterdag nog steeds van kracht. "Er is niets veranderd", alduseen woordvoerder van Binnenlandse Zaken zaterdag. Hij wilde verderniets kwijt over de situatie.

Op verschillende plaatsen in Nederland nam de overheidvrijdagmiddag en -avond extra veiligheidsmaatregelen wegens eenverhoogde dreiging van terroristische aanslagen. De overheidbesloot tot de maatregelen, omdat de Algemene Inlichtingen- enVeiligheidsdienst (AIVD) aanwijzingen heeft, dat enkele radicalemoslims mogelijk bezig zijn terroristische aanslagen voor tebereiden.

Een aantal van deze maatregelen zijn te zien voor iedereen. Hetgaat dan om de opstelling van extra toezichthuisjes of extraobservatie door politie.

Verkeersministers

Ook voor de bijna dertig Europeseverkeersministers die sinds vrijdag in Nederland bijeen zijn voorinformeel beraad, zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffenvanwege de terrorismedreiging. Op weg van Amsterdam naar Rotterdamvloog op geringe hoogte gedurende het hele traject een helikopterboven de speciale trein die de ministers vervoerde naar dehavenstad.

We waren al buitengewoon alert, zei minister Peijs, "maar met ministers ben je nog alerter dan wanneer je met je hondje gaatwandelen". Zij is vrijdagavond tijdens het diner in Amsterdamgebeld door het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken over hetalarm. Hoe lang deze toestand zal gelden, is voor haar onduidelijk.

"Hopelijk worden terroristen afgeschrikt door deveiligheidsmaatregelen. Peijs is gastvrouw van haar collega's nuNederland tot eind van dit jaar voorzitter is van de Europese Unie.