AMSTERDAM - Op de OV-studentenkaart wordt niet bezuinigd. Ook het collegegeld voor studenten wordt niet twee keer verhoogd met honderd euro, maar eenmalig. Dat is de uitkomst van de ministerraad van vrijdag waarbij de voorgenomen bezuinigingen van 750 miljoen euro zijn besproken. Vooral van de kant van D66 was hevige kritiek op het voornemen om 150 miljoen te bezuinigen op Onderwijs.

Zoals afgesproken zou de regering in juni de uitgavenkant bespreken zodat in augustus gekeken kan worden naar het inkomensbeeld. Het totale pakket wordt dan gepresenteerd op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Bij de besprekingen in juni moest nog wel driekwart miljard euro worden gevonden. Onder andere Sociale Zaken, Onderwijs en Zorg werden in aanloop genoemd als plekken waar gesneden zou worden.

De ministerraad is vrijdag dus akkoord gegaan met de bezuinigingsplannen van minister Gerrit Zalm van Financiën, zij het met de aanpassing op Onderwijs. Dat geld gaat het kabinet nu halen uit de gezamenlijk aanbestedingen van post en telefonie.

WW-uitkeringen

De hoogte en de duur van de WW-uitkeringen blijven onaangetast. Vooral daarmee heeft Zalm de CDA-ministers voor zich gewonnen. Minister Aart Jan de Geus (Sociale Zaken) heeft wel de opdracht gekregen voor 186 miljoen euro te bezuinigingen. Dit gaat hij onder andere doen door de ontslagvergoeding te beperken. Hiermee is een opbrengst van 150 miljoen gemoeid.

De besprekingen de afgelopen weken tussen Zalm en de andere ministers over de noodzakelijke bezuinigingen verliep moeizaam. Lange tijd leek het erop dat het besluit pas na het zomerreces zou vallen. Maar minister De Graaf is tevreden over het behaalde resultaat: "Bezuinigen is nooit makkelijk maar wat overgebleven is in het pakket is aanvaardbaar. Het is teruggebracht tot reële proporties."

Geld bij

Volgens minister Maria van der Hoeven van Onderwijs is de kenniseconomie nu niet meer in gevaar. "Op langere termijn komt er zelfs geld bij", aldus de minister die niet wilde vertellen waar dat dan vandaan zou moeten komen.

In augustus spreekt het kabinet verder over de 'koopkrachtplaatjes' voor het volgende jaar. Bij die besprekingen worden de zwakken in de samenleving ontzien, op verzoek van minister De Geus. Maar premier Jan Peter Balkenende belooft niets: "We zullen proberen ze zoveel mogelijk te ontzien, maar het is geen tijd voor garanties."