AMSTERDAM - De vier grote steden willen niet meer meewerken aan het uit de opvang zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers als hun vertrek uit Nederland niet is geregeld. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht schrijven dit in een brief aan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken. Deze asielzoekers belanden vervolgens in de illegaliteit. Daar hebben vooral de grote steden last van.

De burgemeesters dringen bij de minister aan op een aanpak zoals die geldt voor asielzoekers die voor 1 april 2001 naar Nederland kwamen. Voor hen zijn er wel de nodige faciliteiten tot uitzetting.

Voor de groep die na april 2001 kwam, geldt dit niet. Zij vallen onder de nieuwe Vreemdelingenwet en worden als ze uitgeprocedeerd zijn na 28 dagen op straat gezet.

Ook voor asielzoekers die in de loop van 2005 naar Nederland komen, is er een oplossing. Zij kunnen terecht in de vertrekcentra die dan gereed zijn. De vier grote steden wil nu ook een oplossing voor de tussengroep, asielzoekers die tussen april 2001 en 2005 binnenkomen.