DEN HAAG - Het Rijk bevriest alle financiële tegoeden van het Nederlandse filiaal van de Saudische 'liefdadigheidsorganisatie' al-Haramain. De maatregel, uitgevaardigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt zondag van kracht, blijkt uit een mededeling van de Staatscourant van vrijdag.

Al-Haramain en de aan de stichting verbonden Arabische Sjeik Aqeel Abdul Aziz al Aqeel, zijn opgenomen in een speciale sanctielijst van de Verenigde Naties. Deze lijst bevat organisaties en personen die ervan verdacht worden banden te hebben met de terroristische organisaties al Qaeda en/of de Taliban.

De Europese Unie werkt aan een verordening om de sancties tegen de stichting voor de hele unie te laten gelden. De sanctiemaatregel van Buitenlandse Zaken geldt als een overbruggingsmaatregel. Het bevriezen van de tegoeden houdt in dat de stichting geen giften meer kan ontvangen en geen geld meer kan uitgeven.