DEN HAAG - Overheid en psychiatrische instanties moeten middelen krijgen om maatschappelijke verloedering en overlast aan te pakken. Komend najaar zal het kabinet daarvoor een plan presenteren.

Vrijdag heeft de ministerraad de eerste bakens uitgezet voor die aanpak met plannen voor aanpassingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Zo wil het kabinet de mogelijkheden om mensen met psychische problemen zo nodig onder dwang te laten verplegen.

Nu kunnen burgemeesters en rechters die mensen, als ze een gevaar voor zichzelf of hun omgeving zijn, dwingen tot opname. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid meent dat de mogelijkheden van de wet niet volledig worden benut.