AMSTERDAM - Nederland, Denemarken en Engeland kennen het minste aantal rechters per hoofd van de bevolking in Europa. Duitsland en Zweden tellen verhoudingsgewijs de meeste rechters. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar de rechtspraak in Europa.

De studie werd uitgevoerd door adviesorganisatie Ecorys-Nei in Nederland en tien andere Europese landen. Wat betreft uitgaven aan rechtspraak per hoofd van de bevolking staat Nederland in de Europese middenmoot. Oostenrijk en Italië geven relatief het meest uit aan het rechtssysteem.

Ook wat betreft het aantal zaken dat door rechters wordt behandeld neemt Nederland een middenpositie in. Dat komt volgens de onderzoekers doordat veel eenvoudige zaken op andere manieren worden afgehandeld en alleen de zwaardere zaken voor de rechter komen.

Denemarken

In een tweede studie is een vergelijking gemaakt tussen de rechtssystemen in Nederland en Denemarken. Daaruit blijkt dat in Denemarken meer zaken voor de rechter worden gebracht met minder rechterlijke capaciteit. Dat heeft te maken met het feit dat in Denemarken in de regel sprake is van lichtere criminaliteit dan in Nederland. Bovendien worden Deense zaken meestal afgedaan door één rechter, terwijl er in Nederland doorgaans drie magistraten aan te pas komen.

Denen hebben met 80 procent ook veel meer vertrouwen in het eigen systeem van rechtspraak dan Nederlanders (62 procent). Toch ligt het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de eigen rechtspraak naar Europese maatstaven vrij hoog, zeggen de onderzoekers.