DEN HAAG - Minister Zalm (Financiën) heeft de benodigde 750 miljoen euro aan bezuinigingen voor volgend jaar bij elkaar. De hoogte en duur van de WW-uitkeringen blijven daarin buiten schot. Minister De Geus van Sociale Zaken heeft donderdag bevestigd dat hij een akkoord heeft met Zalm. Hij onderstreepte wel dat de voltallige ministerraad vrijdag nog akkoord moet gaan.

Zelf draagt De Geus voor 186 miljoen euro bij aan de bezuinigingen. Daarbij gaat het om beperking van de ontslagvergoeding voor werklozen (opbrengst 150 miljoen) en verhoging van de leeftijd waarop oudere werklozen in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering van 50 naar 55 jaar. De IOAW is een bijstandsuitkering waarbij geen vermogenstoets plaatsvindt, zodat de oudere werkloze niet "zijn huis hoeft op te eten".

Volksgezondheid en Onderwijs

Ook de ministers Hoogervorst (Volksgezondheid) en Van der Hoeven (Onderwijs) dragen volgens ingewijden flink bij aan het bezuinigingspakket. Hoogervorst bespaart 100 miljoen op zijn budget, Van der Hoeven 150 miljoen. Dat bedrag wil ze onder meer vinden door het collegegeld te verhogen en door de ov-jaarkaart voor studenten om te zetten in een lening. Ook wordt vastgelegd dat instellingen voorstudenten vanaf 30 jaar een lagere bijdrage krijgen.

Zalm hoopt vrijdag het hele kabinet achter zijn plannen te krijgen. Als hoogte en duur van de WW-uitkeringen ongemoeid blijven, is voor de CDA-ministers in ieder geval een belangrijke hobbel weggenomen. Vooral minister De Geus (Sociale Zaken) verzette zich fel tegen verdere ingrepen in de hoogte en duur van WW-uitkeringen.

Om die reden verliepen de besprekingen met Zalm over de noodzakelijke bezuinigingen de afgelopen weken moeizaam en leek het kabinet aan te koersen op uitstel van het besluit tot augustus. De Geus toonde zich donderdag dan ook in zijn nopjes met de uitkomst van de besprekingen. "Als dit vrijdag in de ministerraad ook het resultaat is, ben ik zeer tevreden."

Onvrede bij D66

Daar denkt coalitiepartij D66 heel anders over. Daar heerst grote onvrede over de ingrepen in het onderwijs. De Democraten snappen niet dat de WW buiten schot blijft en een speerpunt als de kenniseconomie nu wordt getroffen. "De blijdschap van De Geus is erg voorbarig", meldde donderdagavond de D66-top.

Het kabinet spreekt in augustus over de 'koopkrachtplaatjes' voor volgend jaar. De Geus wil dat hetkabinet vrijdag duidelijk uitspreekt dat de zwakke groepen in de samenleving volgend jaar worden ontzien. "Iedereen zal volgend jaar waarschijnlijk moeten inleveren, maar dan moeten de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen."

Vakbonden woedend

Zonder ingrepen zouden uitkeringsgerechtigden er volgend jaar 2 procent op achteruit gaan, terwijl werkenden maar 1 procent hoeven in te leveren. De vakbeweging reageerde woedend op het besluit om de ontslagvergoeding voor werklozen te beperken.

"Ook op dit punt legt het kabinet de vrije onderhandelingspositie van de vakbeweging aan banden", zei CNV-bestuurder R. van Splunder mede namens de FNV. "Een vergoeding meegeven heeft geen zin meer. De werkgevers worden op hun wenken bediend."