DEN HAAG - Minister van Boxtel van Integratie vindt dat zowel christelijke als islamitische scholen moeten verdwijnen. Hij stelt dit niet als minister voor, maar de D66-bewindsman vindt wel dat de kwestie in een volgend kabinet aan de orde moet komen.

Hij zegt dat in een interview met de GPD-bladen zaterdag.

Voor de wens van Van Boxtel moet artikel 23 van de Grondwet flink op de schop. D66 is hier al langer voorstander van, maar het pleidooi van de tweede man op de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen gaat veel verder.

De meeste scholen in Nederland dragen namelijk het predikaat 'bijzonder'. Hiervan is weer het merendeel op christelijke leest geschoeid.

"Schaf religieus gebonden onderwijs af", zegt Van Boxtel in het interview. "Op de bijbelschool of de koranschool geef je dan als je wilt onderwijs in de religie. Zoals wij de zondagsschool kennen. Veel plezier ermee, maar het is tijd voor de ontnuchtering van het onderwijs."

Afkeuring

PvdA-staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) viel zijn collega direct af in het radioprogramma TROS-Kamerbreed. "Ik vind het geen verstandige uitspraak. De vrijheid van onderwijs is een groot Nederlands goed", meent de PvdA-campagnestrateeg.

Hij vindt dat de discussie zich moet concentreren op de kwaliteit van het onderwijs.

Artikel 23 stond al in de Grondwet van 1848, maar kreeg in 1917 na de Schoolstrijd zijn huidige vorm. Het vormt de basis voor het zogenoemde duale onderwijsstelsel, waarin bijzondere scholen dezelfde positie krijgen als openbare.

Voornaam verschil is dat bijzondere scholen leerlingen op basis van hun grondslag mogen weigeren.

Voor de christelijke partijen is aanpassing van artikel 23 vloeken in de kerk en ook voor de VVD is het duale stelsel heilig.

Met name D66 wil wel ingrijpen, onder meer omdat sommige bijzondere scholen allochtone leerlingen met een beroep op de Grondwet zouden weigeren. Het kabinet gaf afgelopen najaar aan wel iets te zien in een onderzoek naar "een hedendaagse invulling" van artikel 23.