MAASTRICHT - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de 37-jarige oud-marinier Paul S. wegens de moord op zijn ex-partner Daniela Vromen, haar ouders en broer. Justitie oordeelde dat de verdachte niet in aanmerking moet komen voor tbs, omdat ze S. "onbehandelbaar'' acht.

Volgens het OM is tbs gericht op resocialisatie. Ze vindt dat Paul S. nooit meer terug mag keren in de maatschappij. De kans op herhaling is volgens de officier van justitie te groot. Het Pieter Baan Centrum (PBC) oordeelde eerder tijdens de zitting in een rapport dat de ex-marinier in aanmerking moeten komen voor tbs. S. gaf aan het daar helemaal mee eens te zijn. Hij betuigde zijn spijt tegenover de rechters en werd diverse keren overmand door emoties.

'Niet passend'

De advocaten van Paul S. noemden de door het OM geëiste levenslange straf "niet passend''.

Drie raadsmannen staan S. bij. Twee daarvan voerden het woord. Zij bepleiten dat de verdachte "een venster op de maatschappij'' moet behouden. Ze vinden het niet passend als S. voorgoed uit de samenleving wordt verwijderd. Verder wezen zij onder andere op het advies van het Pieter Baan Centrum om S. tbs te geven.

Enkele tientallen familieleden van de slachtoffers zitten donderdag in een aparte zaal in de rechtbank. Medewerkers van de EHBO staan hen bij. Voordat er een geluidsopname werd uitgezonden, waarop vader Vromen te horen was toen hij 112 belde, verlieten enkele nabestaanden de zaal omdat dat voor hen emotioneel te zwaar was. Op de band was te horen hoe Paul S. zijn ex-schoonvader doodschoot.

S., die ervan wordt verdacht dat hij in oktober in Kerkrade zijn ex-partner Daniela Vromen, haar ouders en broer heeft vermoord, wilde niet naar de foto's van de slachtoffers kijken toen de rechtbank hem hiernaar vroeg. "Ik ben de dader, maar ben al voor mijn leven gestraft omdat ik niet kan begrijpen wat ik heb gedaan'', zei hij tegen de rechter.

Gestaakt

Eerder op de dag werd het proces tegen de 27-jarige oud-marinier Paul S. ruim een uur na aanvang even geschorst omdat de emoties bij de verdachte te hoog opliepen. S. raakte bij het horen van een geluidsopname van 112, waarop de door hem vermoorde sportschoolhouder Leo Vromen te horen is, erg overstuur. Ook op de publieke tribune, die overvol is, kwam de opname hard aan.

Justitie verdenkt S. ervan dat hij in oktober in Kerkrade behalve zijn 26-jarige ex-partner ook haar ouders en broer heeft doodgeschoten. Op de geluidsband is te horen hoe vader Vromen de alarmcentrale belt, omdat er problemen op de sportschool zijn. Op de achtergrond gaat S. als een wilde tekeer, waarna vier schoten klinken. Vervolgens was donderdag in de rechtszaal letterlijk het gekreun van de sportschoolhouder te horen op het moment dat hij werd getroffen.

S. ontkende de daden niet en liet weten dat veel delen voor hem een soort "zwartwitfilm'' zijn. Hij zei niet meer precies te weten wat hij heeft gedaan en heeft veel uit zijn dossier moeten teruglezen. Hij vertelde verder dat hij niet weet wat hem die dag is overkomen en dat hij in een een situatie was beland waarin hij de controle volledig kwijt was. Ook de andere drie moorden voorafgaand aan de schietpartij in de op dat moment drukbezochte sportschool kwamen donderdagochtend ter sprake. S. zei dat hij zich kan herinneren dat hij het huis binnenging en silhouetten zag, waarna hij schoot.

Erik O.

Ex-marinier Paul S., die donderdag terechtstaat voor de moord op vier leden van zijn ex-schoonfamilie in Kerkrade, blijkt bevriend te zijn met Erik O.. Hij diende samen met hem in de anti-terreureenheid BBE. Dat blijkt uit een brief die Paul S. schreef aan Dagblad De Limburger.

O. wordt verdacht van het doodschieten van een Irakees. De Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE) van het Korps Mariniers voert met toestemming van het kabinet onder meer geheime missies uit waarbij geweld mag worden gebruikt. S. schrijft in de krant dat hij met O. heeft gewerkt in Cambodja. Hij vraagt in zijn schrijven met klem deelnemers aan geheime missies niet met naam en toenaam te noemen. "Er is geen instantie die ons beschermt'', schrijft S.

"Als best getrainde specialisten helpen wij elkaar uit een loyaliteit-, trouw- en kameraadschapgevoel'', vervolgt S. in zijn ingezonden brief. "Wij zijn geen onstabiele, agressieve monsters c.q. moordenaars! Wij zijn helaas het laatste redmiddel in een door terreur besmette wereld.''

Hetze

S. denkt dat er een hetze wordt gevoerd tegen leden van de BBE. Hij vindt de anonimiteit van operators, mensen die deelnemen aan geheime missies, van levensbelang. Om zichzelf en zijn gezin niet in gevaar te brengen ontkent hij volgens de krant donderdag elke betrokkenheid bij welke acties van de BBE dan ook. S. stelt dat de moorden waarvoor hij terechtstaat en de zaak van Erik O. niets met elkaar te maken hebben. "Met uitzondering van het feit dat er helaas slachtoffers zijn gevallen'', aldus S. in zijn brief aan de krant.

Erik O. is in de jaren negentig lid geweest van de BBE. Volgens onderzoekers van de marechaussee zou hij zich bij eerdere operaties "laagdrempelig'' hebben getoond bij het gebruik van geweld. Dat bleek uit een geheim document van het Openbaar Ministerie in Arnhem. O. kreeg voor zijn werk meerdere keren een hoge militaire onderscheiding van de minister van Defensie.

Het OM in Arnhem verdenkt O. nog altijd van moord, doodslag dan wel dood door schuld vanwege de dood van een Irakees op 27 december vorig jaar. Hij zou de Irakees hebben neergeschoten toen die zich ophield bij een plundering van een container in de zuid-Iraakse provincie Al Muthanna. Het OM moet nog een besluit nemen over vervolging van Erik O.

S.

S. schoot op 24 oktober van het vorig jaar zijn ex-partner Daniela, haar broer (34) en haar moeder (56) in hun woning aan de Renierstraat in Kerkarde dood. Daarna reed hij naar de sportschool die S. samen met zijn schoonfamilie beheerde, aan de nabijgelegen Tunnelweg. Daar schoot hij Daniela's vader in een drukbezochte fitnesszaal dood. Tijdens de moordpartij was S. in gevechtstenue gehuld. S. zou zijn beheerst door blinde woede, nadat hij had ontdekt dat de sloten van zijn huis waren vervangen.