DEN HAAG - Hella Haasse krijgt de Prijs der Nederlandse Letteren 2004. Dat heeft het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie besloten. De prijs wordt eenmaal per drie jaar uitgereikt aan een auteur van oorspronkelijke Nederlandstalige literaire werken. Dat gebeurt door koning Albert van België of door koningin Beatrix. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 16.000 euro.

De jury onder voorzitterschap van Jozef Deleu beloonde Haasse "om de artistieke en menselijke waarde van haar veelzijdige oeuvre, dat bijna zeventig titels omvat in vele literaire genres". "Weinig auteurs hebben de Nederlandse literatuur zo waardig en nadrukkelijk op een internationaal podium geplaatst als Hella Haasse", oordeelt de jury verder.

Laureaat

Hella Haasse is sinds de instelling van de prijs in 1956 de zeventiende laureaat. De eerdere winnaars waren: Herman Teirlinck (1956), Adriaan Roland Holst (1959), Stijn Streuvels (1962), Jacques Bloem (1965), Gerard Walschap (1968), Simon Vestdijk (1971), Marnix Gijsen (1974), Willem Frederik Hermans (1977), Maurice Gilliams (1980), Lucebert (1983), Hugo Claus (1986), Gerrit Kouwenaar (1989), Christine D'Haen (1992), Harry Mulisch (1995), Paul de Wispelaere (1998) en Gerard Reve (2001).

Beatrix

Koning Albert was in 2001 aan de beurt om Reve de prijs uit te reiken, maar dat ging toen niet door omdat de levenspartner van Reve verdacht was van het onzedelijk betasten van een jongen. Voor de uitreiking van de onderscheiding aan Haasse is Beatrix aan zet. De twee vrouwen zijn bepaald geen onbekenden voor elkaar: Haasse interviewde Beatrix ooit uitgebreid voor de televisie.

De Taalunie kon woensdag nog niet zeggen wanneer en waar de prijsuitreiking plaatsheeft, maar vermoedelijk is het dit najaar in Den Haag. In de Nederlandse Taalunie voeren de Vlaamse en de Nederlandse overheid gezamenlijk beleid op het gebied van Nederlandse taal, onderwijs en letteren.