DEN HAAG - Jongeren zonder vwo-diploma kunnen mogelijk toch terecht op een universiteit. Het kabinet geeft vrijdag waarschijnlijk groen licht voor experimenten bij toelating tot hoger onderwijs.

De inmiddels afgetreden staatssecretaris Nijs had een voorstel hiertoe al opgenomen in haar Nota Ruimte voor Talent, die is aanvaard door de Tweede Kamer. Staatssecretaris Rutte stelt vrijdag in de ministeraad aan de orde hoe die plannen een wettelijke basis kunnen krijgen.

Nu kunnen mensen vanaf 21 jaar onder bepaalde voorwaarden zonder het vereiste diploma terecht in het hoger onderwijs. Als dat ook voor jongeren gaat gelden, is dat onder meer van belang voor verpleegkundigen met een opleiding op mbo-niveau.