DEN HAAG - Het kabinet overweegt dwangbehandeling vanpsychiatrische patiënten wettelijk mogelijk te maken. Dat melddendinsdag ingewijden in Den Haag.

Via de huidige wet Bijzondere Opnemingen in PsychiatrischeZiekenhuizen (BOPZ) kunnen burgemeesters en rechters mensen metzware psychische problemen, die een bedreiging voor zichzelf of hunomgeving zijn, alleen gedwongen laten opnemen.

Experts

Met de mogelijkheid tot dwangbehandeling zou het kabinet eenflinke stap verder zetten. Experts zijn volgens RTL Nieuws ingeschakeld om de 'ins' en 'outs' van dit plan op een rijtje tezetten.

De ministerraad evalueert vrijdag de werking van de BOPZ.Minister Hoogervorst van Volksgezondheid heeft al eerder aangegevendat deze wet "veel breder geïnterpreteerd" zou moeten worden,zoals ook de Gezondheidsraad al adviseerde. Eind dit jaar wil deminister een plan van aanpak presenteren hoe gemeenten in de strijdtegen verloedering van de steden vaker verslaafden en mensen, diein de war zijn, gedwongen kunnen laten opnemen.