DEN HAAG - Voor het toekennen van extra geld voorachterstandsleerlingen doet het onderscheid tussen zwarte en wittebasisscholen er niet meer toe. Alleen het opleidingsniveau van deouders is nog van belang. Dit betekent dat er meer geld naar wittescholen gaat.

Dat staat in een voorstel van onderwijsminster Van der Hoevendat vrijdag aan de orde komt in de ministerraad. RTL Nieuwsberichtte dinsdag over het plan.

Achterstand

Zeshonderd scholen komen erbij dieeen beroep kunnen doen op geld voor leerlingen die met eenachterstand op school komen. Nu zijn dat er 2800. Voor de geheleregeling is een kleine 300 miljoen euro beschikbaar. Dit bedragblijft even hoog.

Nu krijgt een basisschool met veel allochtone leerlingen wierouders bovendien slecht zijn opgeleid, bijna tweemaal zoveel geldals een doorsnee school. Straks kunnen scholen alleen nog extrageld krijgen als de ouders laag opgeleid zijn.

Taalachterstand

Voor leerlingen metde slechtst opgeleide ouders is er meer geld dan voor scholierendie van huis uit iets meer hebben meegekregen. Voor een kleinegroep leerlingen met een grote taalachterstand, rond 16.000, is erdan ook nog eens extra geld. Om die achterstand vast te stellenmoeten ze een taaltoets doen.

De nieuwe verdeling van deze zogeheten gewichtenregeling staatlos van een bezuiniging van 100 miljoen op geld dat de gemeentenkrijgen voor het bestrijden van achterstanden in het onderwijs. DeTweede Kamer stemde hier vorig jaar al mee in.

Bezuiniging

De Onderwijsbond CNV ziet de plannen van Van der Hoeven als eenverkapte bezuiniging. "De spoeling wordt dunner, terwijl er juistextra geld bij zou moeten", zegt een woordvoerder. De bond vindthet wel een goede zaak dat de afkomst van een leerling niet meermeetelt. "Nu kan er ook meer geld gaan naar het wegwerken vanachterstanden op scholen op het Friese platteland."

Een studie vanhet Sociaal en Cultureel Planbureau wees eind vorig jaar uit datook op veel witte scholen in het noorden van het land en Zeelandleerlingen zitten die niet goed mee kunnen komen. Zij kwamen vaakniet in aanmerking voor extra geld omdat dat vooral naar zwartescholen ging.

Schakelklassen

Dinsdag presenteerde onderwijsadviesorganisatie Sardes samen metde betrokken provincies een plan voor extra taalonderwijs voorautochtone leerlingen. Vanaf de zomer van 2005 krijgen ze een jaaralleen maar taalonderwijs in zogeheten schakelklassen. Dit geldtook voor achterstandsleerlingen in de vier grote steden.