WILLEMSTAD - Curaçaose scholieren die zich voor het nieuweschooljaar inschrijven bij onderwijsinstelling Feffik, moetenvoortaan een drugstest ondergaan. 20 Procent van de vierhonderdnieuwe leerlingen is daardoor al door de mand gevallen.

Feffik geeft een middelbare beroepsopleiding aan 650 scholierenvan 16 tot en met 24 jaar. Volgens woordvoerder Geraldine Archer ishet aantal leerlingen dat drugs gebruikt, de afgelopen jaren sterkgestegen. "Het wordt met de dag erger."

Sporadisch

De scholengemeenschap voert al drie jaar sporadisch drugstestentijdens het schooljaar uit. Daarvoor heeft de instelling tweemensen getraind.

Feffik wil leerlingen die door de mand vallen, niet meteen vanschool sturen. "We willen helpen", zegt Archer. "Daarom hebbenwe een maatschappelijk werker in huis. De leerlingen wordenbovendien doorgestuurd naar de Stichting voor VerslavingszorgFMA." Als een leerling niet wil meewerken, moet het wèl van schoolaf.

Contract

De leerlingen moeten ook een contract ondertekenen waarmee zeFeffik toestemming verlenen vaker een drugstest af te nemen. Feffikvoert de testen uit, omdat ook steeds meer bedrijven hun stagiairseen drugstest laten ondergaan. Verschillende scholieren werden algeweigerd. Met een test aan het begin van het schooljaar hoopt deinstelling voortaan zodoende gezichtsverlies te voorkomen.