PARIJS - Het graafwerk van de Franse politieten westen van Parijs naar mogelijke slachtoffers van de vermeendeseriemoordenaar Michel Fourniret heeft niets opgeleverd. Datmeldden Franse media dinsdag.

Op een terrein bij een kleine woning in het centrum vanClairefontaine groef de politie sinds dinsdagochtend volgensooggetuigen met shovels. Fourniret heeft van 1966 tot 1984 in hetdorp gewoond.

Tips

Ook het terrein van een woning in het nabijgelegenPaincourt is onderzocht. Justitie was tot actie overgegaan na tipsvan vroegere buren van Fourniret.

De Fransman heeft toegegeven tussen 1987 en 2001 negen personente hebben vermoord. Het gaat vooral om meisjes. Op het terrein vaneen kasteel van Fourniret, in de Franse Ardennen, vond de politiezaterdag twee lichamen. De Franse justitie heeft het onderzoek naardertig onopgeloste moordzaken heropend.

Voorwerpen

In België heeft justitie dinsdag een huiszoeking uitgevoerd ineen woning in Saint-Custinne waar Fourniret sinds eind jarentachtig woonde. Dat heeft het parket in Dinant laten weten.Voorwerpen uit het huis zijn in beslag genomen voor naderonderzoek.

De Belgische krant De Standaard schreef dinsdag dat de Belgischepolitie verscheidene malen heeft verzuimd de 62-jarige Fourniret teontmaskeren. De politie hield hem in 1996 tweemaal aan voorwapensmokkel en exhibitionisme.

Mager

In 2000 en 2001 pakte zij hem opvoor pogingen een meisje te ontvoeren. In alle gevallen vondjustitie het bewijs te mager voor een arrestatiebevel en kwamFourniret op vrije voeten.

De voorzitter van Eurocop, de overkoepelende organisatie van 25politiebonden in Europa, heeft dinsdag gezegd dat de zaak-Fourniretde gebreken in de grensoverschrijdende politiesamenwerkingaantoont. Volgens Heinz Kiefer zitten vooral in de uitwisseling vaninformatie grote leemten.

Vrije voeten

Fourniret kwam in 1987 in Frankrijk op vrije voeten na eenveroordeling voor verkrachting van een minderjarig meisje. Hiernaverhuisde hij naar Saint-Custinne zonder dat de Franse justitiezijn strafdossier aan België doorspeelde.