Het Milosevic-proces is geschorst tot 14 juli. Het wordt op die dag hervat afhankelijk van "de medische toestand van de verdachte". Dit blijkt uit een rechterlijk bevel dat de griffie van het Joegoslavië-Tribunaal dinsdag heeft bekendgemaakt.

Inzake het toewijzen van een advocaat tegen de wil van Milosevic houden de rechters nog een slag om de arm. Griffier Hans Holthuis wordt verzocht een geschikte advocaat aan te wijzen voor het geval dat de rechters tot zo'n maatregel overgaan.

Tevens wordt Holthuis gevraagd een nieuwe cardioloog aan te stellen die nog niet met Milosevic van doen heeft gehad. Die arts wordt gevraagd zo gauw mogelijk verslag uit te brengen over de vraag of Milosevic fit genoeg is om door te gaan met zijn eigen verdediging.