DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft nog veel vraagtekens over de invoering van meerpersoonscellen in de gevangenissen. Vooral PvdA, GroenLinks, SP en D66 zijn kritisch en wijzen op de vele knelpunten die in een evaluatie naar voren zijn gekomen. Een meerderheid van in elk geval CDA en VVD zal het wetsvoorstel van minister Donner van Justitie steunen.

Dat bleek dinsdag tijdens de behandeling van het voorstel in de Eerste Kamer. Donner zal de senatoren dinsdagavond laat antwoord geven op hun vragen. Hij wil zo snel mogelijk de duocellen invoeren, het liefst vlak na de zomer. Zo wil hij het tekort aan cellen tegengaan. De Tweede Kamer ging al in december vorig jaar akkoord, inclusief de fracties van PvdA en D66.

Experiment

Tot nu toe loopt er als voorbereiding op de invoering een experiment in zeven gevangenissen met gedeelde celruimte. Groot verschil tussen het experiment en het wetsvoorstel is dat de vrijwilligheid verdwijnt. Gedetineerden werden met positieve prikkels gestimuleerd om mee te doen. Straks gelden voor uitsluiting alleen de contra-indicaties, bijvoorbeeld bij psychische stoornissen.

Vooral de linkse partijen zijn beducht voor de gevolgen, zoals de veiligheid van het personeel, als gevangenen worden gedwongen hun cel te delen. In de evaluatie worden ruim driehonderd klachten gemeld over de gang van zaken tijdens het experiment. Desondanks concludeerden de onderzoekers dat er "onvoldoende aanleiding is om af te zien van de invoering."

Handtekeningen

PvdA-senator Tan wil weten hoe Donner al die knelpunten in de zomermaanden nog gaat oplossen. Vooralsnog zijn de negentien PvdA-senatoren uiterst kritisch. SP-senator Kox overhandigde Donner een petitie met meer dan 700 handtekeningen van gedetineerden, waarin staat dat zij dwang bij deelname een slecht plan vinden. Ook veel bewakers, de vakbonden en deskundigen zijn kritisch.