WILLEMSTAD - Voor het eerst in jaren heeft Nederland extra geld ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Antillen. Minister De Graaf van Koninkrijksrelaties heeft 2,27 miljoen euro toegezegd voor acute armoedebestrijding, buiten de reguliere samenwerkingsprogramma's om.

Hij deed dat maandag tijdens zijn werkbezoek aan de Antillen en Aruba, dat nog tot en met woensdag duurt. Nederland stelde zich jarenlang op het standpunt dat een regering van de Antillen eerst resultaten moest laten zien, voordat er extra geld zou komen. Daar wijkt De Graaf nu vanaf.

Erop of eronder

"Wij realiseren ons dat het erop of eronder is voor de Antillen," verklaarde de minister tijdens een persconferentie. "Deze regering heeft laten zien dat het haar ernst is en dit is onze eerste stap om duidelijk te maken dat we samen kunnen werken."

De Graaf heeft ook toegezegd financiering te zoeken voor een walradar. Daarmee kunnen de kusten van Curaçao, Bonaire en Aruba beter worden bewaakt. Ook beloofde hij extra geld voor technische bijstand.

Marechaussee

Bovendien gaat De Graaf bekijken of het mogelijk is de Koninklijke Marechaussee in te zetten op de eilanden. Dat gebeurt dan niet ter ondersteuning van de politiekorpsen, zoals de Antilliaanse regering graag wilde, maar op een nog nader te bepalen manier. "We zeggen niet bij voorbaat nee," aldus De Graaf.

"Samen met mijn collega's in Nederland gaan we kijken of het een optie is. We moeten kijken of dat financieel mogelijk is en wat de taken van de Marechaussee dan wel kunnen worden."

De Graaf vliegt dinsdag door naar Aruba. Daar wilde hij een gesprek met minister van Justitie R. Croes, maar dat gaat niet door. Croes wilde zijn vakantie niet voor De Graaf uitstellen. Hij heeft De Graaf bovendien per brief laten weten dat hij niet wil dat er over justitiezaken gesproken wordt met iemand anders dan hemzelf.

De Graaf had gehoopt ook op Aruba spijkers met koppen te kunnen slaan over rechtshandhaving. Als het aan Croes ligt, wordt daar pas weer eind augustus over gesproken, tijdens het reguliere tripartiete overleg tussen de ministers van Nederland, de Antillen en Aruba.