LISSABON - De Portugese premier Jose Manuel DuraoBarroso heeft maandag zijn ontslag ingediend bij president JorgeSampaio. Het ontslag is een stap richting zijn nieuwe baan, hetvoorzitterschap van de Europese Commissie.

"Ik heb mijn beslissing genomen met de sterke en diepeovertuiging dat de politieke stabiliteit van ons land isgegarandeerd", vertelde Durao Barroso op een rechtstreeksuitgezonden persconferentie. Hij zei dat Sampaio het ontslag hadaanvaard.

De staats- en regeringsleiders van de Europese Unie benoemdenDurao Barroso op 29 juni op een speciale top tot de leider van hetdagelijks bestuur van de EU. Het Europees Parlement moet dekandidatuur later deze maand nog goedkeuren.

Compromiskandidaat

Durao Barroso bleek als compromiskandidaat voor alle landenaanvaardbaar te zijn. Eerder vielen een aantal favorieten af, ofomdat meerdere landen hen niet zagen zitten, of omdat ze zich geenkandidaat wilden stellen.

De socialist Sampaio moet nog beslissen of hij op advies van deregerende sociaal-democraten een nieuwe regering samenstelt, ofnieuwe verkiezingen uitschrijft. Uit opiniepeilingen blijkt dat demeeste Portugezen opnieuw naar de stembus willen.