DEN HAAG - Defensiepersoneel dat het slachtoffer wordt van deontslagronde bij de krijgsmacht, kan in het onderwijs aan de slag.Omdat de militairen niet hoog zijn opgeleid, kunnen zij in eersteinstantie vooral onderwijsassistent, leraarondersteuner ofinstructeur worden. Later kunnen ze doorgroeien naar de functie vanleraar.

Dat heeft minister Van der Hoeven van Onderwijs maandaggeschreven aan de Tweede Kamer. De Kamer had de minister gevraagdmet Defensie te overleggen over inzet van overtolligdefensiepersoneel in het onderwijs. De minister verwacht datmedewerkers van Defensie gezien hun opleiding en ervaring vooral inhet vmbo en het mbo terechtkunnen.

VVD-Kamerlid Balemans kwam vorig jaar met het idee militairenvoor de klas te zetten, omdat er bij Defensie duizenden mensen uitmoeten en er in het onderwijs te weinig leraren zijn. Binnen hetonderwijs lijkt hij voor zijn plan de handen niet op elkaar tekrijgen. Toen hij zijn idee vorig jaar opperde tijdens eenbijeenkomst van de Algemene Onderwijsbond was hoongelach vanuit dezaal zijn deel.