DEN HAAG - Slechts eenderde van de mensen die lijden aan diabetes (suikerziekte) krijgt een juiste behandeling. Dit levert onnodige complicaties op die de samenleving ook nog eens veel geld kosten. Daarom heeft minister Hoogervorst (Volksgezondheid) met de zorgverzekeraars afgesproken dat zij betere zorg voor diabetespatiënten gaan inkopen.

Dat heeft Hoogervorst maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Instellingen in de gezondheidszorg met verstand van diabetes moeten per regio hun kennis gaan bundelen. Zorgverzekeraars kunnen dan met één instantie contracten sluiten voor de behandeling van diabetes.

Het aantal Nederlanders dat aan suikerziekte lijdt, neemt snel toe. In tien jaar verdubbelde het aantal tot bijna 500.000. Tot dreigen er nog 35 procent meer patiënten bij te komen.