IJMUIDEN - Het 3500 ton metende binnenvaartschip No Limit ismaandagochtend omstreeks 10.00 uur aan de landzijde van deMiddensluis in IJmuiden in twee stukken gebroken. Er hebben zichgeen persoonlijke ongelukken voorgedaan, meldde Rijkswaterstaat. Deoorzaak van het ongeluk is nog onbekend.

Door de breuk kwamen de boeg en achtersteven van hetbinnenvaartschip omhoog te liggen. De brandweer pompte water uithet schip. De ruim 100 meter lange No Limit vervoerde 2000 kubiekemeter zand. Dat wordt in een ander schip overgeladen. Tweekraanschepen houden de scheepsdelen boven water om zinken tevoorkomen.


Foto: Joost Kuijs

Pas als het overladen achter de rug is, kan worden begonnen metde berging van het gebroken schip. Het bergingsbedrijf Wijsmulleris daarvoor ingeschakeld. Rijkswaterstaat verwacht dat de bergingtot eind deze week zal duren. Tot die tijd blijft de Middensluisgeblokkeerd.


Foto: Maurice Amoureus

Toch verwacht Rijkswaterstaat niet al te veel hindervoor het scheepvaartverkeer, omdat schepen gebruik kunnen maken vande Noordersluis, Zuidersluis en de kleine sluis. Rijkswaterstaatkan nog niets zeggen over de schade.


Foto: Reinder Weidijk

In overleg met Rijkswaterstaat heeft de gemeente Velsen beslotende route over land naar het sluizencomplex voorlopig af te sluiten.Die maatregel is genomen om pottenkijkers te weren.Bestemmingsverkeer kan nog wel bij de sluizen komen.