AMSTERDAM - Een recente enquête van het nieuwe Nederlandse weekblad Flair wijst uit dat ons seksleven na een bevalling behoorlijk terugloopt. Van de jonge ouders vrijt 68 procent minder vaak dan voorheen.

Via de site
Flaironline.nl

Meer dan de helft van alle vrouwen is ontevreden over hoe vaak ze seks hebben na de bevalling. Dat geldt evenzo voor driekwart van de mannen. Bij een derde van de relaties leidt het zelfs tot problemen.

Vrouwen die na de geboorte van hun kindje nauwelijks seksuele behoeften hebben, geven aan zich minder aantrekkelijk te voelen. Bovendien ontbreekt het hun aan energie en hebben zij nog last van de bevalling.

Jonge ouders beoordelen hun seksleven dan ook maar met een 6,6, terwijl ze daar voorheen gemiddeld een 8 voor gaven.