VOORBURG - De eerste zomerse dagen van dit jaar, in de tweede week van juni, hebben geleid tot een bovengemiddeld aantal sterfgevallen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.

Tijdens de warme dagen van 7 tot en met 13 juni stierven er, in vergelijking met het gemiddelde van de drie voorgaande weken, 160 mensen meer. Het ging daarbij vooral om mensen van 65 jaar en ouder. In die leeftijdscategorie stierven in de warme tweede week van juni ongeveer negentig personen meer dan in de voorgaande weken. Onder personen jonger dan 65 was het aantal overledenen in deze periode iets lager dan in de voorgaande weken.

Uit eerder onderzoek bleek dat de temperatuurgebonden sterfte het laagst is bij een gemiddelde dagtemperatuur van 16,5 graden. Onderzoek van het CBS toont aan dat een temperatuurstijging met een graad leidt tot 25 à 35 extra sterfgevallen per week.

Op basis van dit onderzoek zou het aantal doden in de eerste warme periode van juni ongeveer tussen de 95 en 130 extra personen bedragen. Dat dit hoger uitvalt, hangt volgens het CBS mogelijk samen met de grotere kwetsbaarheid van personen met een zwakke gezondheid waardoor ze tijdens de eerste warme periode van het jaar al bezwijken.