DEN HAAG - Veel middelbare scholieren krijgen meer vrij dan de bedoeling is. De Onderwijsinspectie heeft diverse scholen daarop aangesproken, maar het probleem ook aangekaart bij het ministerie van OCW. Het ministerie bezint zich op maatregelen, aldus een woordvoerster maandag. De landelijke oudervereniging Ouders & Cooheeft vooral kritiek op de lange zomervakanties.

Volgens een woordvoerster van de Onderwijsinspectie komen veel scholen niet toe aan het aantal uren dat ze les moeten geven. Directeur Van Katwijk van Ouders & Coo zegt dat de zomervakanties sowieso al zeven weken duren, wat veel meer is dan de drie of vier weken vakantie die de ouders hebben.

Brugklassers

Vooral voor brugklassers is dat een probleem. "Temeer omdat veel scholen de vakantie onnodig oprekken naar negen weken. Leerkrachten houden vergaderingen over vorderingen van de leerlingen liefst terwijl de scholen nog volop bezig zijn, om zelf een lange vakantieperiode te hebben," aldus Van Katwijk.

Volgens hem zijn er wel normen over het totale aantal uren per jaar, maar niet over de spreiding ervan. Vooral de ervaring in Frankrijk heeft uitgewezen dat lange vakanties leiden tot een hoge belasting van de leerlingen gedurende de rest van het schooljaar.

Ouders & Coo

Ouders & Coo pleit daarom al langer voor een norm aan het aantal uren school per week. "Vergelijk het met de werkweek," aldus Van Katwijk.