AMSTERDAM - De Verenigde Naties had in maart 1995 reeds kennis over de Servische aanval op Srebrenica. Dit zegt de voormalige rechterhand van VN-secretaris-generaal Kofi Annan, Manfred Eisele vrijdag in het VPRO radioprogramma Argos. De VN heeft altijd beweerd geen weet te hebben gehad van het Servische offensief. In de zomer van 1995 werden naar schatting 7000 moslimmannen na de val van de enclave vermoord.

Binnen het Department of Peace Keeping Operations (DPKO) bij de Verenigde Naties in New York beschikte men volgens Eisele in maart 1995 al over aanwijzingen -onder andere aan de hand van Amerikaanse satellietfoto's- dat de Serviërs voorbereidingen troffen voor een grote aanval op Srebrenica. Manfred Eisele was in 1995 Assistant Secretary General en als zodanig de rechterhand van Kofi Annan, toen nog als hoofd van de DKPO belast met vredesoperaties.

De informatie werd op het DPKO dermate serieus genomen dat men een voorstel ontwikkelde om de lichtbewapende Nederlandse militairen van Dutchbat te vervangen door het rond Tuzla gelegerde Scandinavische VN-bataljon Nordbat, dat de beschikking had over een Deens tanksquadron. Het voorstel is in een vroeg stadium gesneuveld bij gebrek aan steun onder de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad.

De uitspraken van Eisele staan haaks op het beeld dat totnogtoe door de VN wordt geschetst. Zo schrijft Kofi Annan in zijn evaluatierapport uit 1999 over de val van de enclave, 'The fall of Srebrenica' dat de VN van te voren geen weet had van het Servische offensief.

Eisele zegt in Argos: 'De Britse VN-commandant heeft ons regelmatig gemeld dat de Serviërs voorbereidingen troffen voor een mogelijke aanval op de safe area's. Wij kregen in New York regelmatig rapporten over de situatie ter plaatse die duidelijk lieten zien dat de Bosnische Serviërs de 'safe area's' mogelijk wilden aanvallen.'

In de zomer van 1995 werden naar schatting 7000 moslimmannen, ondanks de aanwezigheid van Nederlandse militairen, afgevoerd, en waarschijnlijk vermoord. Minister Pronk van VROM veroorzaakte ergernis bij Kok

Op 10 april verschijnt het onderzoek naar de rol van Nederland in Srebrenica van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Militairen van Dutchbat komen woensdag bijeen op de Johan Willem Friso kazerne in Assen tijdens de presentatie van het NIOD-rapport. Defensie heeft alle ongeveer achthonderd militairen van Dutchbat III uitgenodigd.

/NIEUWS'Dutchbat kon val van Srebrenica voorkomen' 'Dreiging voor Srebrenica al in juni 1995 gemeld'