DEN HAAG - De Europese lidstaten moeten meer juridische gegevens over criminelen uitwisselen. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer, zo hebben woordvoerders van de fracties zondag laten weten. Op die manier kan worden voorkomen dat iemand na verhuizing naar een andere lidstaat uit het zicht van justitie verdwijnt, zoals in de zaak-Fourniret is gebeurd.

De Europese Commissie werkt aan voorstellen voor een dergelijk strafregister. Die zouden volgens plan eind dit jaar op tafel kunnen komen. Het register zou het vervolg zijn op de invoering van een Europees aanhoudingsbevel. Onder meer in de Duitse politiek klinkt al steun voor een Europees strafregister.

Afspraken

De fracties van CDA, PvdA, VVD en LPF in de Tweede Kamer vinden het in de eerste plaats belangrijk dat Europees afspraken worden gemaakt over uitwisseling van die juridische informatie. De manier waarop dat dan moet gebeuren is dan de volgende discussie. Volgens CDA, PvdA en LPF zou Nederland het huidige EU-voorzitterschap moeten gebruiken om verdergaande uitwisseling van juridische gegevens in de steigers te zetten.

Volgens PvdA-Kamerlid Wolfsen is het van "cruciaal'' belang voor de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit dat deze informatie Europees beschikbaar komt voor justitie en politie. Zijn VVD-collega Griffith zegt ,,groot voorstander'' te zijn van verdergaande Europese aanpak van criminaliteit en terrorisme, die over de landsgrenzen heen gaan.

Op dit moment fungeren EuroPol en EuroJust volgens Wolfsen vooral als "kennismakelaars'' tussen de nationale en regionale politie- en justitiediensten. Het fundament voor bijvoorbeeld een Europees strafregister ligt wat hem betreft daar. ,,Dat moet echt uitgebreid worden. De vrijblijvendheid moet eraf'', zo vindt het PvdA-Kamerlid.

Waardevol

Zowel Eerdmans (LPF) als Haersma Buma (CDA) wil ervoor waken dat op Europees niveau een bak juridische informatie ontstaat waar niemand de weg in weet. "Ik denk dat een Europees strafregister waardevol zou kunnen zijn. We moeten wel voorkomen dat miljoenen gegevens door Europa gaan zwerven'', aldus de CDA'er. Eerdmans ziet als goede eerste stap de oprichting van een "Europese databank van pedoseksuele delinquenten''. Het uitbouwen van dat register met andere, zware criminelen moet daarbij wel het streven zijn.

Het LPF-Kamerlid vindt daarnaast dat pedoseksuele delinquenten zich bijvoorbeeld ieder jaar bij justitie zouden moeten melden. Op die manier kan hij ook na verhuizing niet uit beeld raken.