MAASTRICHT - Minister Van der Hoeven van Onderwijs wil dat ook Europa meer aandacht gaat geven aan wetenschap op basisscholen. Alleen daardoor valt volgens Van der Hoeven te voorkomen dat Europa de strijd met de Verenigde Staten, Japan en China op economisch terrein verliest.

Vooral meisjes moeten op een jongere leeftijd meer interesse krijgen voor wetenschap, aldus de bewindsvrouwe vrijdag in Maastricht tijdens een informele bijeenkomst van Europese ministers van Economische Zaken en Wetenschapsbeleid. "Het is ook te laat kinderen of jongeren daar pas op hun twaalfde of veertiende voor te interesseren. We moeten daar echt op basisscholen mee beginnen.

Eerste ministervergadering

Dat gaan we in Nederland al doen. Dat zou ook in de hele EU moeten gebeuren." De bijeenkomst in Maastricht is de eerste ministersvergadering onder Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Ook zaterdag vergaderen de EU-bewindslieden nog in de Limburgse hoofdstad.

Nederland begint binnenkort al met een proef met meer wetenschapsonderwijs op 2000 basisscholen. Van der Hoeven heeft haar Europese collega's vrijdag opgeroepen daar ook mee te beginnen. "We moeten zorgen voor voldoende eigen wetenschappers.

Europa kan niet mensen blijvend uit derde landen blijven halen voor wetenschappelijk onderzoeken. Dat kunnen we niet bijbenen." Nederland organiseert in oktober een speciale bijeenkomst om wetenschap in het basisonderwijs verder te promoten.

Europese Wetenschapsraad

De EU-bewindslieden besloten vrijdag verder tot de oprichting van een Europese Wetenschapsraad die een deel van het budget van de unie voor wetenschappelijk onderzoek zelf gaat verdelen. Hoe groot dat percentage is, zal later dit jaar worden bepaald. In de raad zullen wetenschappers en vertegenwoordigers van universiteiten zitting nemen.

Geld

Door wetenschappers zelf geld toe te laten wijzen, wil de EU voorkomen dat nationale belangen de boventoon voeren bij de verdeling van Europese fondsen, maar dat het geld daadwerkelijk gaat naar projecten of soorten onderzoek die van belang zijn. Concreet betekent het besluit dat Europees commissaris Busquin (onderzoek en ontwikkeling) een deel van zijn bevoegdheden verliest. Busquin steunde vrijdag de plannen echter volmondig.