DEN HAAG - Jongeren met gedragsstoornissen, problemen thuis of een licht verstandelijke handicap mogen niet meer in de cel belanden. Zolang de zorg en jeugdhulpverlening nog geen plaats heeft voor ze, moeten ze bij wijze van een experiment maar in een gesloten inrichting opgevangen worden.

Dat schrijven minister van Justitie Donner en staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ross en Donner willen een einde maken aan het fenomeen dat kinderen met ernstige gedragsproblemen zonder behandeling tussen strafrechtklantjes in jeugdgevangenissen belanden. Eigenlijk moet er een nieuwe vorm van hulp komen om deze kinderen te helpen. Dat duurt echter nog even, omdat daarvoor ook een aanpassen van de Wet op de jeugdzorg nodig is.