DEN HAAG - De verloven voor tbs-patiënten worden aan banden gelegd. Het aantal verschillende vormen vanuit een tbs-kliniek wordt teruggebracht tot drie, proefverlof niet meegerekend.

Bovendien moet voor ieder verlof een machtiging worden aangevraagd, de risico's daarvan moeten van tevoren worden ingeschat en ook moet in bijzondere gevallen een tegenonderzoek worden uitgevoerd voordat iemand op verlof wordt gestuurd.

Long-stayplaatsen

Dat heeft minister Donner van Justitie donderdag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Verder heeft hij het voornemen om het aantal long-stayplaatsen uit te breiden.

Voor mensen die ter beschikking zijn gesteld en voor wie een langdurige behandeling noodzakelijk is, is op dit moment na zes jaar behandeling een plek op een long-stay mogelijk. Nederland telt zestig long-stayplaatsen en dat is onvoldoende. Donner laat een onderzoek uitvoeren naar de hoeveelheid tbs'ers die in de toekomst in aanmerking komen voor zo'n plek.

Tekort

Ook is er momenteel een tekort aan het aantal reguliere plaatsen in de tbs-klinieken. Verwacht wordt dat het tekort in 2008 tot ongeveer driehonderd is opgelopen. Bestaande uitbreiding van de capaciteit levert 86 extra plaatsen op.

Alle tbs-klinieken hebben van de minister de opdracht gekregen de verloven te heroverwegen. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de verlofpraktijk van de tbs-kliniek Flevo Future in Utrecht. Dat is de kliniek waaruit in mei een patiënt niet terugkeerde van zijn proefverlof en die vervolgens een 13-meisje uit Eibergen ontvoerde.

Tbs'ers

Donner kondigde na de aanhouding van die man al aan dat politie en het Openbaar Ministerie meer bevoegdheden krijgen om tbs'ers die niet terugkeren van verlof actief op te sporen.

In de nasleep van dat incident zegden LPF en PvdA in de Tweede Kamer hun vertrouwen op in de minister. Wat PvdA-Kamerlid Wolfsen betreft zijn de maatregelen die Donner donderdag heeft aangekondigd een stap in de goede richting. Wolfsen is gelukkig met de vermindering van het aantal soorten verlof, want dat is nu "een wirwar", waardoor veel onduidelijkheid ontstaat.

Risicotaxatie

De risicotaxatie en de machtigingen voor elk verlof zijn echter niet nieuw, meent Wolfsen. Dat had Donner eerder al beloofd. "Het gaat nu om de uitvoering. Dat gaan we heel kritisch volgen." LPF'er Eerdmans vindt de toezeggingen "onder de maat". Hij wil af van het onbegeleid verlof. Zolang dat bestaat, keurt de LPF het beleid van Donner af.