DEN HAAG - Minister Donner van Justitie hekelt de manier waarop de vakbond AbvaKabo klachten heeft geregistreerd over de ervaringen met twee gedetineerden in een cel. De vakbond bracht maandag 59 meldingen naar buiten, maar het rapport behelst slechts twee halve A-4'tjes. "Hier wordt via de media een spelletje gespeeld", zei Donner donderdag.

De bewindsman werd door de Tweede Kamer op het matje geroepen vanwege de klachten. Donner zei zelf ook verrast te zijn door het nieuws over het rapport van de AbvaKabo. De toetsingscommissie van Justitie zelf had slechts één officiële klacht gekregen uit de zeven inrichtingen waar een proef met de duocellen wordt gehouden.

Serieus

Donner zei niets te kunnen met de gegevens van de vakbond, omdat niet eens duidelijk is of het echt aparte klachten zijn, wat ze inhouden en uit welke gevangenissen ze komen. Toch zei de minister alle klachten serieus te willen nemen. Daarbij zal hij echter meer waarde hechten aan het evaluatierapport dat onafhankelijke onderzoekers hebben opgesteld over de proef.

De Kamer heeft wel degelijk zorgen over de gang van zaken. Vooral de PvdA, SP en GroenLinks zijn kritisch over de ervaring tot nu toe. Kamerlid Vos van GroenLinks wil dat Donner ingrijpt in het experiment, omdat de vrijwilligheid volgens haar in het gedrang is en de afspraken niet worden nagekomen.

Landelijke invoering

De minister gaf echter aan door te gaan met de proef. Bovendien wil hij zo snel mogelijk overgaan tot landelijke invoering, wellicht al vlak na de zomer. Dan moet volgende week eerst nog de Eerste Kamer akkoord gaan. Donner zei alle stukken tijdig naar de Tweede Kamer te zullen sturen, maar vindt het niet per se nodig om te wachten met invoering totdat de Kamer erover gesproken heeft.