DEN HAAG - Enkele duizenden huizenbezitters zijn in beroep gegaan tegen de nieuwe WOZ-waarde van hun woning. Het bedrag dat gemeenten vorig jaar bij de herwaardering vaststelden, is in hun ogen te hoog. Dat levert de vijf gerechtshoven in Nederland fors meer werk op, waar ze doorgaans een paar jaar mee bezig zijn.

Dat blijkt uit een telefonische rondgang, donderdag, langs het merendeel van de gerechtshoven. De WOZ-bepaling vloeit voort uit de wet Waardering Onroerende Zaken.

De WOZ-waarde vormt de basis voor verschillende financiële aanslagen die de huiseigenaar jaarlijks ontvangt. Niet alleen de gemeentebelastingen worden berekend aan de hand van de WOZ-waarde, maar ook de waterschapslasten. Verder moet de huiseigenaar bij de inkomstenbelasting aangeven wat het forfait van het eigen pand is. De WOZ-waarde wordt elke vier jaar opnieuw bekeken.

Het gerechtshof in Arnhem spreekt van een WOZ-golf. Daar stromen per week bijna honderd bezwaarschriften binnen. Het hof verwacht in alles verwerkt te hebben. "Inhoudelijk zijn de stukken tamelijk zwaar. Het is hartstikke druk. Maar we hebben onlangs zeven raadsheren aangetrokken om ze allemaal af te handelen", aldus een woordvoerster.

's-Hertogenbosch heeft een piek van ongeveer driehonderd WOZ-bezwaarschriften per maand. Die bezorgen het gerechtshof voor drie jaar werk. "Ze komen boven op alle andere beroepszaken", licht een woordvoerster toe. Extra personeel trekt het hof niet aan. "Iedereen stroopt hier de mouwen op."

Vorig jaar stelden gemeenten de nieuwe WOZ-waarde van de woonpanden opnieuw vast. Veel mensen zijn geschrokken van die schikking, aldus de Vereniging Eigen Huis. De afgelopen jaren zijn de prijzen van koopwoningen fors gestegen en dat is voor een aantal gemeenten aanleiding geweest de panden flink hoger te waarderen.