BERLIJN - Horst Köhler, de voormalige baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), is donderdag in Berlijn beëdigd als president van Duitsland. De 61-jarige conservatief volgt de sociaal-democraat Johannes Rau op die niet herkiesbaar was. Het Duitse staatshoofd heeft vooral een ceremoniële functie.

Tijdens zijn inauguratie pleitte Köhler voor economische hervormingen die volgens hem hard nodig zijn om verslechtering van de economische situatie van grote groepen Duitsers te voorkomen. "De welvaartsstaat in het Duitsland van nu is slachtoffer geworden van zijn eigen ambities", concludeerde Köhler.

Volgens hem gaan de hervormingen die de regering van bondskanselier Schröder heeft doorgevoerd, in de goede richting. Maar volgens Köhler is meer nodig, hoewel hij erkende dat "veel mensen het woord hervormingen niet meer kunnen horen".