SLUIS - Een kustpark in de zuidelijke Noordzee, waar het goed wonen, werken en vertoeven is met nette stranden en zuiver water. Dit plan is gepresenteerd tijdens een tweedaags besloten forum in het gemeentehuis van Sluis, zo werd donderdag bekend.

Vertegenwoordigers uit België, Engeland, Frankrijk en Nederland spraken over de gemeenschappelijke belangen en problemen bij het kustbeheer, zoals olievervuiling, de stijging van de zeespiegel, overstromingen van de kust en de invloed van windmolenparken op zee.

Het forum maakt deel uit van SAIL (Schéma d' Aménagement Intégré du Littoral), een transnationale organisatie, die in 1999 is ontstaan. Daarin werken veertien overheden en instanties samen die betrokken zijn bij kustbeheer in Essex, Kent en de Theems-delta in Engeland, Nord Pas-de-Calais in Frankrijk, West-Vlaanderen in België en Zeeland.