DEN HAAG - Minister Peijs (Verkeer) laat strepen aanbrengen op geluidsschermen die langs het traject van de A16/HSL-zuid staan en nog worden geplaatst. Ze neemt de maatregel om te voorkomen dat nog meer vogels zich te pletter vliegen tegen de schermen. De kosten bedragen tussen de 11 en 23 miljoen euro.

Dat heeft de bewindsvrouw dinsdag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. De vijftien tot twintig kilometer glazen geluidsschermen worden sinds november geplaatst tussen de Belgische grens en de Moerdijkbrug. De laatste maanden overleden duizenden vogels door een botsing met het scherm.

'Serieus probleem'

Dat leidde tot actie van onder meer de West-Brabantse vogelwerkgroep en de SP. Peijs onderschrijft nu de ernst van de situatie en spreekt van "een serieus probleem". Tot eind mei werden ongeveer vijfhonderd dode vogels aangetroffen, waaronder een aantal bijzondere soorten.

Het werkelijke aantal dode vogels ligt veel hoger. Het ministerie gaat er vanuit dat 80 tot 90 procent gewond verder vliegt en elders sterft of bij het geluidsscherm wordt opgegeten door roofdieren, voordat de kadavers door mensen worden gevonden.

Strepenpatroon

Peijs meldde dat de helft van de nog te plaatsen schermen een lijnenpatroon krijgt. Van de al geplaatste of gefabriceerde schermen krijgt 35 procent op korte termijn een strepenpatroon.

Bij Rijkswaterstaat was al in december 2002 bekend dat transparante glazen geluidsschermen ongeschikt zijn. Dat rapport is echter nooit openbaar gemaakt en de schermen zijn toch geplaatst.

Milieuvriendelijk

Rijkswaterstaat heeft dit voorjaar, op aandringen van de vogelwerkgroep en de Brabantse Milieufederatie, al een stuk van 510 meter waar de schermen de Ecologische Hoofdstructuur doorkruisen, bewerkt met een milieuvriendelijke zetmeeloplossing.

Peijs verklaart de ruime marge in haar schatting uit de onzekerheid over de manier waarop de lijnen worden aangebracht. In de goedkope variant gebeurt dat ter plaatse. Het wordt allemaal een stuk duurder als geluidschermen moeten worden gedemonteerd en in de fabriek aangepast.