GRONINGEN - Ze vielen elkaar nauwelijks in de rede, spraken elkaar af en toe aan met de voornaam en bezigden volop Haags jargon.

Zonder Pim Fortuyn in een lijsttrekkersdebat 'a deux' leken PvdA-leider Melkert en VVD-voorman Dijkstal zich woensdag goed op hun gemak te voelen. Al maakte de af en toe wat hakkelende Dijkstal aanvankelijk wel een nerveuze indruk tijdens de verbale tweestrijd in de Martinikerk in Groningen, die was georganiseerd door noordelijke commerciële clubs.

Andere boeg

Dijkstal kwam nu wel uitgebreid aan het woord, waar hij in de twee grote lijsttrekkersdebatten met Pim Fortuyn in het geheel niet uit de verf kwam. De liberale leidsman erkende dat ruiterlijk en probeert het nu over een andere boeg te gooien. Meer tweegesprekken, die vooral over de inhoud zouden moeten gaan. En over de inhoud ging het in de gewijde Groningse omgeving.

Het nieuwe ziektekostenstelsel, onderwijs, infrastructuur, sociale zekerheid en begrotingsbeleid passeerden de revue. Opnieuw werd duidelijk dat de afstand tussen Melkert en Dijkstal op dit moment erg groot is. Vooral als het gaat om de WAO en het nieuwe ziektekostenstelsel, twee belangrijke thema's in de formatie van een nieuw kabinet, zijn de verschillen zeer groot.

WAO

Melkert deed een klemmend beroep op Dijkstal om "subiet" de plannen van de Sociaal-Economische Raad (SER) voor hervorming van de WAO in te voeren. "Jij en ik kunnen dat samen doen", hield hij Dijkstal voor.

De liberale lijsttrekker ziet echter niets in de SER-voorstellen voor verhoging van de WAO-uitkering en afschaffing van de boete voor werkgevers die veel WAO-ers leveren. "Doodzonde", verzuchtte Melkert.

Hij verweet Dijkstal ook "de bijl aan de wortel van het huidige ziektekostenstelsel" te zetten. De PvdA wil een inkomensafhankelijk premie, terwijl de VVD een evenhoge premie voor iedereen nastreeft, waarbij mensen met lage inkomens compensatie krijgen. Gezinnen die het niet breed hebben en ouderen laat de VVD daarmee volgens Melkert in de kou staan.

Uitkering

Hij vindt het verder ontoelaatbaar dat in de VVD-plannen mensen met een uitkering en ouderen er het minst op vooruitgaan. Voor het liberale voorstel om de onroerendzaakbelasting af te schaffen had hij opnieuw geen goed woord over. "Dat is het oplossen van de armoedeval voor mensen die een huis van een miljoen of meer hebben", schamperde Melkert.

Polderoverleg

Beide heren zijn het er wel over eens dat het polderoverleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid belangrijk is. Melkert zei "geschrokken" te zijn dat een gepland overleg onlangs werd afgeblazen.

Juist nu het economisch iets minder voor de wind gaat, is dat volgens hem van groot belang. Hij hecht grote waarde aan gezamenlijke afspraken. Dijkstal daarentegen vindt het achterhaald dat die voor iedereen moeten gelden. Hij is meer voorstander van afspraken op bedrijfsniveau.

Stemming

Aan het eind mochten de aanwezige ondernemers aangeven op wie ze op basis van het debat zouden gaan stemmen. Voorafgaand aan de confrontatie gaf 50 procent van de aanwezigen aan bij de gemeenteraadsverkiezingen op de VVD te hebben gestemd en 29 op de PvdA.

Melkert en Dijkstal bleken beiden te hebben verloren en kwamen uit op 23 en 47 procent. De Lijst-Fortuyn, die niet meedeed met de gemeenteraadsverkiezingen, kreeg van de leden van de commerciële clubs 12 procent van de stemmen.