GRONINGEN - Tachtig procent van de Nederlanders wil buiten kantooruren terecht kunnen bij de dokter. Daarnaast wil bijna de helft van de patiënten zijn vragen over zorg ook per e-mail kunnen stellen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) naar eerstelijnszorg.

Eerstelijnszorg is zorg dicht bij huis die geleverd wordt door zorgverleners als huisartsen, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen, tandartsen en fysiotherapeuten.

Patiënten willen ook meer invloed op de eigen behandeling. Van de duizend ondervraagden wil 70 procent dat. De eigen deskundigheid van patiënten moet beter benut worden, menen de geïnterviewden. Bovendien moet er een centrale database met patiëntgegevens komen, zodat een patiënt niet bij iedere specialist opnieuw zijn verhaal hoeft te doen.

De NCPF wil met het onderzoek het debat over de eerstelijnszorg een nieuwe impuls geven. De NPCF heeft in een petitie tien pijlers geformuleerd voor de toekomstige eerstelijnszorg en heeft alle partijen die eerstelijnszorg leveren opgeroepen de petitie te ondersteunen. De petitie is dinsdagmiddag aangeboden aan voorzitter Blok van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid.

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid zegt eventueel extra te willen investeren in verbetering van de eerstelijnszorg. Hij wil hiervoor een deel van de opbrengsten gebruiken van de invoering van een no-claimkorting bij de huisarts. Deze no-claimteruggaaf beloont mensen die weinig naar de dokter gaan. De invoering van de no-claimkorting is nog allerminst zeker. Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder he CDA, weigert met het plan van de minister in te stemmen. Hoogervorst heeft eerder laten weten zijn plan toch door te zetten. Hij rekent erop dat coalitiegenoot CDA alsnog instemt met zijn voorstel.