JERUZALEM - De Nederlandse gemeenschap in de Palestijnse gebieden roept de regering op maatregelen tegen Israël te nemen. In een petitie verzoeken de Nederlanders Den Haag onder meer een wapenembargo in te stellen en economische sancties op te leggen. Voorts pleit zij voor onmiddellijke opschorting van het EU-Associatieverdrag met de joodse staat en het sturen van een internationale beschermingsmacht voor de Palestijnse burgerbevolking.

De Nederlanders zijn bezorgd over de schendingen van de mensenrechten die volgens hun informatie de Israëlische militairen in de Palestijnse gebieden plegen. Het verzoekschrift spreekt onder meer van het blokkeren van medische hulp, het opzettelijk gebruik van Palestijnen als menselijk schild, de stelselmatige verhindering van de toevoer van eerste levensbehoeften, massa-arrestaties en het vernielen van waterpompen en elektriciteitsleidingen. Daarnaast mogen de media niet vanuit de Palestijnse gebieden werken.

Geweld

Dit buitensporige geweld, aldus de ondertekenaars, brengt een spoor van vernieling teweeg en kost vele mensenlevens, maar lijkt daarbuiten geen enkel wezenlijk doel te dienen. De Nederlanders spreken daarom de vrees uit dat de militaire operatie contraproductief zal blijken en slechts leidt tot meer aanslagen tegen Isralische burgers, in plaats van minder.

De petitie is woensdag verspreid onder de enkele tientallen Nederlanders die in de Palestijnse gebieden wonen en werken. De opstellers verwachten het verzoekschrift nog voor het weekeinde aan te bieden op de Nederlandse ambassade in Tel Aviv.

/DOSSIERMidden Oosten