AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam wil dat er een onderzoek komt naar de vervuiling van de Rijn met herbiciden. Er is sprake van een piek in de verontreiniging waardoor de drinkwatervoorziening van de provincie Noord-Holland en van Amsterdam in het bijzonder, serieus gevaar loopt.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA) produceert per jaar ruim 100 miljoen kubieke meter drinkwater. Ruim tweederde komt uit de Rijn. Het water wordt gefilterd in de Amsterdamse Waterleidingduinen en na twee maanden verder gezuiverd tot drinkwater.

Verontreiniging

Tussen 1995 en 1998 was er nauwelijks sprake van problemen, maar sinds 1998 moet de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland de waterinname regelmatig staken wegens vervuild water. Dat gebeurt steeds vaker.

Zo was er in de periode 12 november tot 22 december sprake van ernstige verontreiniging van de Rijn met de bestrijdingsmiddelen Isoproturon en Chloortoluron, waardoor slechts beperkt water kon worden gebruikt. Gedurende ruim een week in die periode lag de inname zelfs volledig stil. Op 4 januari herhaalde de situatie zich en kon pas op 24 januari weer onbeperkt water worden gewonnen.

In 2001 staakte het GWA de inname gedurende 36 dagen. Voor 2002 stond de teller eind januari al op twintig dagen. Behalve problemen voor de drinkwatervoorziening voorziet Amsterdam ook schade aan de natuur in de duinen als de aanvoer van Rijnwater vaker stokt.

Verkeer en Waterstaat

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat begint een onderzoek naar de bevindingen van het GWA over hoe schadelijk de stoffen zijn en wat de oorzaak is. Ook wil het ministerie weten of het gevaar voor de volksgezondheid oplevert, aldus een woordvoerder van het ministerie. Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater in Nederland.

Het Rijnwater wordt in het meetcentrum Lobith aan de Duitse grens dag en nacht gecontroleerd op giftige stoffen. Als de norm wordt overschreden en er een risico optreedt voor de volksgezondheid, waarschuwt Rijkswaterstaat de gemeenten. Dat is volgens de woordvoerder in de afgelopen maanden niet gebeurd. Begin volgende week verwacht het ministerie klaar te zijn met het onderzoek.