TRIPOLI - De Verenigde Staten hebben maandag formeelde diplomatieke betrekkingen met Libië hersteld. Dat heeft deAmerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken William Burns ineen verklaring laten weten.

In de verklaring staat dat Libië voorbereidingen treft om eendiplomatieke vestiging in de Verenigde Staten te openen. Burns kwammet de mededeling na een ontmoeting met de Libische leider kolonelKadaffi en andere Libische regeringsfunctionarissen.

24 jaar

De diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen werden 24jaar geleden verbroken. De Amerikanen betichtten Kadaffi in dieperiode van het steunen van het internationale terrorisme.

De relatie van Libië met het Westen is sterk verbeterd sinds hetregime in Tripoli eind vorig jaar aankondigde afstand te doen vanmassavernietigingswapens. Het Libische staatspersbureau Jana melddemaandag dat president Bush Kadaffi in een brief heeft geprezen voorhet afstand doen van massavernietigingsprogramma.

Vermoorden

Kadaffi raakte opnieuw in opspraak door een artikel ruim tweeweken geleden in The New York Times. De krant berichtte dat Libiërecent plannen heeft gesmeed om de feitelijk heerser overSaudi-Arabië, kroonprins Abdullah, te vermoorden.