AMSTERDAM - Tien brandweerlieden en tien bewoners van de Bijlmer worden onderzocht op blootstelling aan verarmd uranium tijdens de Bijlmerramp in oktober 1992. Met behulp van de zogenoemde FISH-test kan men schade aan het DNA-materiaal opsporen.
Bijlmerramp
FISH-test

Dat schrijft minister Borst van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. De begeleidingscommissie van het Medische Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer (MOVB) pleitte voor een dergelijk onderzoek in de hoop daarmee veel onrust onder de getroffenen van de Bijlmerramp weg te nemen.

Borst wil het onderzoek echter beperken tot twintig mensen, omdat een grootscheepse aanpak volgens haar die onrust niet wegneemt. De klankbordgroepen van bewoners, hulpverleners en medewerkers van de KLM waren daar niet eenduidig over.

De twintig brandweerlieden en bewoners behoren tot degenen die het grootste risico hebben gelopen. Als uit het onderzoek blijkt dat er wel degelijk iets mis is, dan breidt Borst het onderzoek mogelijk alsnog uit.

Controlegroep

Eerder zag de minister ook al af van een epidemiologisch onderzoek naar de gevolgen van de Bijlmerramp voor de gezondheid van de bewoners. Het bleek onmogelijk om een representatieve controlegroep te vinden. Voor hulpverleners lukte dat wel. Wel konden mensen zich individueel medisch laten testen.

In totaal maakten 4804 mensen van die gelegenheid gebruik; 1685 bewoners, 2765 hulpverleners en 356 KLM-medewerkers die in hangar 8 werkten waar de resten van de neergestorte Boeing lagen.

Afspraken

Ondanks alle commotie die na het afgelasten van het epidemiologisch onderzoek ontstond, kwamen juist veel bewoners niet opdagen op de individuele afspraken. Volgens arts R. Huijsman van MOVB is dat voor de hoofdstad niet ongebruikelijk. "In vergelijking met de rest van het land schijnen inwoners van Amsterdam altijd al minder afspraken na te komen."

Degenen die zich wel lieten onderzoeken, negeerden in veel gevallen de aanbeveling om daarna contact op te nemen met de huisarts. Huijsman: "Een groot deel bleek al voldoende gerustgesteld doordat ze een keer helemaal waren nagekeken."

Bij ongeveer een kwart van de onderzochten vonden de artsen symptomen van een posttraumatische stress stoornis. De resultaten van het epidemiologisch onderzoek onder 2577 hulpverleners en KLM-personeel zijn op z'n vroegst eind van dit jaar te verwachten.