AMSTERDAM - De meeste Marokkanen in Nederland hebben niet veel op met Pim Fortuyn. Dat valt althans op te maken uit een onderzoek dat de site Maghrebmedia.nl heeft gehouden.

Ruim honderd bezoekers van de site werkten aan de enquete mee. Verreweg het grootste deel (78 procent) gaf als antwoord op de vraag 'wat vind je van Pim Fortuyn': "Slecht!".

Opvallend genoeg waren er ook nog mensen die de vraag met 'fantastisch' beantwoordden (6 procent).

De vraag of men zich door de ideeën van Fortuyn bedreigd voelt, werd zeer uiteenlopend beantwoord. Zo'n 35 procent voelt zich zeer zeker bedreigd, terwijl 42 procent zich helemaal niet bedreigd voelt.

Racist

Verder vond 14 procent van de deelnemers Fortuyn geen racist, terwijl 74 procent wel van mening was dat Fortuyn racistische ideeën heeft.

Ongeveer 69 procent gaf dan ook aan de ideeën van Fortuyn niet te delen en een ruime meerderheid gaf aan niet te verwachten dat de lijsttrekker maatschappelijke problemen zoals criminaliteit en het personeeltekort in de zorg zou kunnen oplossen (64 procent).

Ongeveer een kwart van de ondervraagden zei daarentegen het soms wel en soms niet met de politicus eens te zijn, terwijl 8 procent meent dat Fortuyn in staat is maatschappelijke problemen op te lossen.

/NIEUWSFortuyn staat op 29 zetels