ENSCHEDE - Voor gedupeerden van de vuurwerkramp in Enschede zijn er twee nieuwe schaderegelingen getroffen. Het gaat om regelingen die voorzien in tegemoetkomingen in kosten die tot nu toe niet door de reeds bestaande voorzieningen worden gedekt.

De nieuwe regelingen vergoeden onder meer niet-medische onkosten zoals huishoudelijke hulp en kinderopvang. Ook is het mogelijk in aanmerking te komen voor school- en collegegeld als leerlingen door de vuurwerkramp op 13 mei 2000 studievertraging hebben opgelopen.

Het Informatie- en Adviescentrum (IAC) van de gemeente Enschede heeft aan 8000 getroffenen een brief en folder verstuurd waarin wordt uitgelegd hoe betrokkenen een aanvraag kunnen indienen.

/DOSSIEREnschede