Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft de afgelopen examenperiode ongeveer 143.000 klachten ontvangen. Dat meldde de organisatie donderdag, nadat ook bijna 17.000 vwo-leerlingen hun uitgestelde examen Frans hadden afgerond.

De vwo'ers vonden dat examen Frans moeilijk en vaak onduidelijk. Er stonden volgens veel klagers te veel open vragen in, aldus een woordvoerster.

''Het was een flink aantal scholieren opgevallen dat tekst 2 van het Franse examen identiek was aan tekst 10 van het examen van 2007.'' Hierover kwamen geen klachten, maar alleen opmerkingen.

Het aantal meldingen overtreft dat van vorig jaar (ruim 124.000), maar ligt ver onder dat van het recordjaar 2010. Toen ontving het LAKS 149.000 klachten.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van LAKS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Melding

Dit jaar trokken vooral vwo'ers aan de bel over Nederlands: bijna de helft van hen deed hierover een melding. Toch paste het College voor Examens (CvE) de puntentelling voor het examen niet aan. Dat gebeurde wel bij 15 andere examens, waaronder het havo-examen management en organisatie en het vmbo-examen Engels.

Vanaf dit jaar gelden strengere exameneisen voor havo- en vwo-leerlingen. Ze mogen maar één onvoldoende staan (een 5 of minder) voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde om te kunnen slagen.

De voorwaarde komt bovenop de regels die voormalig minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) vorig schooljaar invoerde. Zo moet elke kandidaat nu gemiddeld minimaal een 5,5 halen voor alle eindexamenvakken.

Voor ruim 207.000 scholieren zitten de examens er nu op. Over 2 weken horen zij de uitslag. Op 17 juni beginnen dan de herexamens.

Eindexamenfoto's uploaden l Twitterberichten over de examens