WASHINGTON - Het verdwijnen van oerbossen gaat in hoog tempo door. Dat heeft de milieuorganisatie World Resources Institute gemeld in een rapport dat woensdag wordt gepubliceerd. Als grote oorzaken noemt de organisatie illegale houtkap, mijnbouw en stedelijke bebouwing.

Het instituut heeft de afgelopen twee jaar een studie gemaakt van oerbossen in met name Rusland, Noord-Amerika, Chili, Venezuela en Indonesië. Het gaat ongeveer om de helft van de bossen die de wereld nog heeft. Als de ontbossing in het huidige tempo doorgaat, zal over tien tot twintig jaar zo'n 40 procent van de bossen zijn verdwenen.

In de Verenigde Staten, waaronder het bosrijke Alaska valt, is nog maar 6 procent van het areaal oerbos nog volledig intact, dus zonder infrastructuur of exploitatie. Slechts 17 procent is bovendien geheel of gedeeltelijk beschermd. In Rusland is nog 26 procent ofwel 289 miljoen hectare oerbos intact, vooral in Siberië.

Indonesië biedt een niet veel beter plaatje. Volgens het rapport was 70 procent van alle exploitaties in Indonesische wouden in 2000 illegaal. Veertig procent van het areaal oerwouden in de archipel is verdwenen in de afgelopen vijftig jaar. Eenvijfde daarvan verdween alleen al tussen 1985 en 1997.