WASHINGTON - De planenten Mars, Venus, Jupiter, Saturnus en Mercurius zullen vanaf circa 20 april samen op een klein deel van de hemel te zien zijn. Deze samenstand bereikt op 4 mei haar hoogtepunt. Dan zal vrijwel de hele wereldbevolking de vijf planeten met het blote oog dicht naast elkaar kunnen waarnemen, zo meldt een Amerikaanse sterrenwacht.

In mei 2000 deed zich eveneens een samenstand van de vijf planeten voor, plus de maan, maar die was vanaf de aarde niet of nauwelijks te zien omdat de planeten zich toen 'achter' de zon bevonden. Geruchten en astrologen voorspelden destijds een verstoring van de getijwerking op aarde en springvloeden. Niets van dit alles kwam uit.

Na 12 mei zullen de vijf planenten weer verder uit elkaar komen te staan. Pas over 50 tot 100 jaar zal de samenstand zich weer herhalen.