AMSTERDAM - De 22-jarige man die minister Verdonk vanVreemdelingenzaken in een telefoontje aan RTV Noord-Holland zouhebben bedreigd, wordt niet alleen bedreiging van de bewindsvrouwten laste gelegd, maar ook bedreiging van de ministerraad. Datmeldde het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. De man is donderdagvoorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het OM stelt dat de man niet alleen Verdonk heeft bedreigd, maarook indirect de ministerraad omdat zij het beleid steunt van haarminister. Met deze laatste tenlastelegging doet het OM beroep opeen wetsartikel waarin staat dat voor dit delect de maximumstrafvan levenslang kan worden opgelegd.