BERLIJN - Als een volgende paus uit Afrika komt, zou dat een mooi symbool zijn, zegt Curiekardinaal Joseph Ratzinger in een vraaggesprek met het Duitse dagblad Die Welt van dinsdag. Ondanks alle beweringen dat men tegen racisme is, staat het Westen nog steeds gereserveerd tegenover de Derde Wereld, vindt het hoofd van de congregatie voor de geloofsleer.

"De Rooms-Katholieke Kerk in Afrika kent grote persoonlijkheden, voor wie men alleen maar bewondering kan opbrengen. Zij zijn meer dan geschikt om het paussschap op zich te nemen. In zoverre is het principieel mogelijk dat de volgende paus uit Afrika komt."

In het vraaggesprek waarschuwt hij tegen de gelijkschakeling van het zogenaamde homohuwelijk met het huwelijk tussen man en vrouw. De subtiele juridische verschillen die daartussen bestaan, zijn voor de meeste mensen nauwelijks waarneembaar, aldus de Duitse kardinaal. Naar zijn mening is de eenheid van man en vrouw het fundament van elke maatschappij, of die nu christelijk of postchristelijk is.

Abortus

Verder uit hij kritiek op de abortuspraktijk in Duitsland. Als de staat op last van de rechtbank de mogelijkheid van een abortus moet aanbieden, is het volgens Ratzinger geen wonder dat de mensen abortus niet langer als in strijd met het recht beschouwen. "Maar het doden van menselijk leven kan nooit een gerechtvaardigde daad zijn", zegt de Curiekardinaal.