DEN HAAG - Het kabinet zal volgend jaar 500 miljoen euro vrijmaken voor lastenverlichting. De ministers die zich bezighouden met het sociaal-economisch beleid zijn het daar dinsdag over eens geworden. Woensdag zal naar verwachting het voltallige kabinet met het plan instemmen.

Maandagavond werd al bekend dat er zeker 300 miljoen voor lastenverlichting op tafel zou komen. Dinsdag is daar nog eens 200 miljoen bijgelegd. Het geld zal aan burgers en bedrijven worden teruggegeven in de vorm een verlaging van de WW-premies.

VVD-minister Hoogervorst van Financiën en zijn CDA-collega De Geus van Sociale Zaken onderstreepten dinsdag dat het geld alleen beschikbaar komt als de sociale partners bereid zijn de lonen volgend jaar te matigen. De Geus gaat daar binnenkort met hen over praten. Het kabinet hoopt dat gematigde loonkosten de concurrentiepositie van het Nederlands bedrijfsleven zullen versterken, waardoor de economie weer aantrekt.

Extra bezuinigen

Om de lastenverlichting te betalen en om het financieringstekort binnen de perken te houden zal het kabinet volgend jaar 1,8 miljard euro extra bezuinigen. Het tekort komt daardoor uit op 0,4 procent. Dat is 0,1 procent hoger dan aanvankelijk de bedoeling was. Nog meer ombuigingen vonden de ministers niet verantwoord. Het regeerakkoord bevat al een bezuinigingspakket van 7 miljard euro.

Vooral LPF-minister Heinsbroek van Economische Zaken heeft zich de afgelopen weken sterk gemaakt voor lagere lasten. Hij vindt het aanjagen van de economie belangrijker dan het verkleinen van het overheidstekort. Heinsbroek zette aanvankelijk in op een veel groter bedrag voor lastenverlichting. Maar hij erkende dinsdag dat hij gebonden is aan het regeerakkoord, waarin staat dat het wegwerken van het tekort en het snel afbouwen van de staatsschuld prioriteit moeten hebben.

Minder compenseren

De bezuinigingen worden bereikt door de departementen volgend jaar minder te compenseren voor de gestegen prijzen en door de stijging van de ambtenarensalarissen te beperken tot 2,5 procent. Verder willen de ministers onder meer de nominale ziekenfondspremie (die voor iedereen gelijk is) verhogen en tegelijk ook een speciale belastingaftrek voor werkenden verhogen. Deze maatregel maakt het voor uitkeringsgerechtigden aantrekkelijker een baan te aanvaarden.

Hoogervorst en De Geus waarschuwden dinsdag dat "het koopkrachtbeeld volgend jaar niet rooskleurig zal zijn". Ze voegden er aan toe dat de pijn evenwichtig zal worden verdeeld. Volgens de Geus zijn er nog geen exacte koopkrachtplaatjes bekend, maar zal er sprake zijn van "een moeilijk jaar". Ingewijden in politiek Den Haag zeggen dat er volgend jaar "nauwelijks koopkrachtstijging" zal zijn.